Delbrouck - Daeninck Advocaten


Een korte inleiding ...

  In 2003 waagde Luk Delbrouck na een gedegen stage de sprong en startte een advocatenkantoor aan de Sint-Truidersteenweg te Hasselt.

Een half jaar later vervoegde Philip Daeninck zijn latere vennoot en ontstond de niet in originaliteit uitblinkende kantoornaam, waaronder het kantoor tot op vandaag gekend is. Toen reeds met de vaste overtuiging dat specialisatie de beste waarborgen op adequate bijstand biedt, trad ook Judith Engelen enkele jaren later toe tot het vennotenkorps om een bredere waaier van rechtstakken te kunnen aanbieden.

Intussen verhuisde het kantoor naar een ruim, historisch pand in de Maastrichterstraat in centrum Hasselt, terwijl het advocatenteam bleef groeien.

Delbrouck & Daeninck bestaat inmiddels uit 13 advocaten en 3 administratief bedienden en biedt juridische bijstand in alle materies.
menu: historiek | kernwaarden | team | contact


Delbrouck & Daeninck Maastrichterstraat 99, 3500 Hasselt info@delbrouck-daeninck.be tel: 011/215.315